Lomakkeen täyttöohje


Lomakkeella siirrytään kentästä toiseen sarkaimella (tab) tai hiirtä klikkaamalla.

Kun vaihtoehtoja on useampia, ne valitaan joko valintalistalta tai valintanappia/painiketta painamalla.
Valintalistalta voit valita sopivan vaihtoehdon hiirtä klikkaamalla valintalistan oikean reunan nuolesta.

Henkilötunnus on syötettävä kokonaan (11 merkkiä) ja tunnuksen oikeellisuus tarkistetaan. Päähakijan on oltava 18 vuotta täyttänyt.

Näytölle ilmestyvässä Inforuudussa ilmoitetaan hakijan aiemmin haetut voimassa olevat järjestysnumerot.

Päivämäärät ovat muotoa pp.kk.vvvv, pp.kk.vv, ppkkvv tai ppkkvvvv.

Lomakkeen voi tulostaa selaimen "Tulosta" - painikkeesta.

Lomake lähetetään "Lähetä hakemus" - painikkeella. Lomakkeen tallennuksesta tulee ilmoitus.

Lomakkeen kentät voi tyhjentää "Tyhjennä tiedot" - painikkeella, jonka jälkeen voi aloittaa uudelleen lomakkeen täytön syöttämällä päähakijan henkilötunnuksen.

 
Hakijan tiedot
Pakollisia tietoja ovat henkilötunnus, sukunimi, etunimet, jakeluosoite, postitoimipaikka ja hakijan tyyppi.
Henkilötunnus: Henkilötunnus on annettava täydellisenä, esim. 171079-1234.
Jakeluosoite: Osoite, jonne posti lähetetään.
Hakijan tyyppi: Päähakija (18-vuotta täyttänyt), kanssahakija, muu hakija (esim. lapsi, sukulainen). Hakemuksella on oltava päähakija, mutta vain 1 hakijoista voi olla päähakijana.
Työpaikka: Työnantaja, jonka palveluksessa olet tällä hetkellä.
Työpuhelin/kotipuhelin/GSM: Puhelinnumero virka-aikana.
Sähköpostiosoite: Osoite, jonne sähköposti lähetetään.
Täytettyäsi hakijan tiedot tallenna ne "Tallenna hakija" - painikkeella. Muita hakijaruokakunnan jäseniä voit lisätä klikkaamalla "Lisää mukana muuttava" - painiketta, jolloin henkilöön liittyvät kentät tyhjentyvät ja voit syöttää muun hakijan henkilötunnuksen. Syötä muut hakijan tiedot ja lopuksi klikkaa "Tallenna hakija" - painiketta, jolloin tiedot tallentuvat. Toista vaihe jokaisen hakijan kohdalla.
 
Hakijaruokakunnan jäsenet

Hakijaruokakunnan jäsenten tietoja voit muuttaa painamalla "Valitse" - painiketta taulukon ko. rivin kohdalla, jolloin tiedot aukeavat sivun yläosaan muutoksien tekemistä varten. Tallenna tiedot "Tallenna hakija" - painikkeella.

Hakijaruokakunnan jäsenten tietojen poistaminen tehdään painamalla "Poista" - painiketta taulukon ko. rivin kohdalla. Tallenna tiedot "Tallenna hakija" - painikkeella.

 
Hakemuksen tiedot
Pakollinen tieto on kunta, johon hakemus jätetään.
Kunta, johon hakemus jätetään: Voit valita vain yhden kunnan.